Cục đẩy công suất 2 kênh Crown XLi2500 (Nguồn xuyến, Class AB, 500W)

Danh mục: