Cục đẩy công suất 2 kênh Crown KVS 700 (Nguồn xung, Class AB, 700W)